top of page
Publiken i Föreläsning

Ämnen & föredrag

 

Blommor och hand
Fall Tokens_edited.jpg

Grundkurs i mänskliga rättigheter

Ämne: Mänskliga rättigheter

 

Mänskliga rättigheter är ett livsviktigt och aktuellt ämne som berör alla och sträcker sig från vardagens handlingar och värderingar via företagens och nationalstatens agerande, som exempelvis arbetsvillkor, vapenexport och skydd av minoriteter till storpolitik, som USA:s, Rysslands och Kinas agerande.

 

Spelar mänskliga rättigheter någon roll om de ändå inte följs? Varför sker det nya folkmord trots löftet om ”aldrig mer” efter förintelsen? Varför tystas journalister? Vad händer i Ungern och Polen?  Kan vi lära oss av historien eller är varje tid unik?

Följ med på en historisk resa kryddat med dagsaktuella kopplingar.

 

Boka föreläsning

Grundkurs i mänskliga rättigheter

Ämne: Mänskliga rättigheter
Blommor och hand
Fall Tokens_edited.jpg

Högerpopulismen i Sverige

och världen

Ämne: Mänskliga rättigheter

 

Högerpopulismen är en stark politisk kraft världen över, och så även i Sverige. Varför är det så och vad kännetecknar egentligen denna

politiska ideologi? 

 

Vilka faktorer spelar in och vad mer exakt i denna utveckling är det som utgör hoten mot mänskliga rättigheter och vår demokrati?

 

Boka föreläsning

Högerpopulismen i Sverige

och världen

Ämne: Mänskliga rättigheter

Nedan finns färdiga föredrag att boka. För muspekaren över bilderna för att läsa mer om föredragen.

Vill du önska ett eget föredrag som inte finns med här? Mejla oss!

Tai Chi i rörelse
Fall Tokens_edited.jpg

Grunden i demokratin

Ämne: Demokrati

Händelseutvecklingen i Ukraina skärper blicken och betonar vikten av demokrati. Vad är demokrati, hur definieras den och hur får vi perspektiv på den?

Kan man avskaffa demokrati med demokrati?

Vad innebär civil olydnad i förhållande till demokrati? Är det bra med fler folkomröstningar? Ska 16-åringar få rösträtt? 

Hur ser det ut globalt sett och hur hänger demokrati och mänskliga rättigheter ihop?

Boka föreläsning

Grunden i demokratin

Ämne: Demokrati
Tai Chi i rörelse
Fall Tokens_edited.jpg

Demokratin 100 år

Ämne: Demokrati

1921 fick vi kvinnlig rösträtt i Sverige, vilket var startskottet för svensk demokrati. 2021 fyllde den

100 år. Demokrati är ingen självklarhet, utan resultatet av människors kamp och engagemang för inkludering. Hur mår demokratin i dag? Vad betyder Sveriges grundlagar för demokratin?

 

​Vad har hänt på 100 år och vilka hot finns det mot demokratin idag?

Boka föreläsning

Demokratin

100 år

Ämne: Demokrati
Tai Chi i rörelse
Fall Tokens_edited.jpg

Konspirationsteorier

Ämne: Demokrati

 

Varför blir konspirationsteorier och desinformation allt vanligare? Vilka är de farligaste och de vanligaste konspirationsteorierna? Vilka är människorna som tror på dem och hur bemöter vi dem på bästa sätt? 

 

Vad spelar sociala medier för roll?

Har yttrandefriheten gränser?

 

Boka föreläsning

Konspirationsteorier

Ämne: Demokrati
Publiken i Föreläsning
morötter
Fall Tokens_edited.jpg

Agenda 2030

– FN:s hållbarhetsmål

Ämne: Hållbar utveckling

 

Benton har varit en aktiv Agenda 2030-utbildare för Sveriges folkhögskolor sedan 2018. 

 

Vad är egentligen Agenda 2030 och hur hänger social, ekologisk och ekonomisk utveckling ihop?

Varför händer så lite när vi vet så mycket?

Vad spelar finansmarknaden för roll? Vad händer i Skellefteå?

 

Vi diskuterar och vänder och vrider på vindkraft, kärnkraft, bioenergi, Greta Thunberg, klimatförnekare och allt däremellan.

 

Boka föreläsning

Agenda 2030

– FN:s hållbarhetsmål

Ämne: Hållbar utveckling
morötter
Fall Tokens_edited.jpg

Tillväxt eller omställning eller både och?

Ämne: Hållbar utveckling

 

Är evig tillväxt på en planet med begränsade resurser möjlig? Vad finns det för alternativ? Är grön tillväxt en lösning eller måste vi minska produktionen och konsumtionen?

 

Hur ser den omställning ut som behöver genomföras för planetens och mänsklighetens välmående? Hur hänger den sociala omställningen ihop med den ekologiska och den ekonomiska?

 

Boka föreläsning

Tillväxt eller omställning eller både och?

Ämne: Hållbar utveckling
Anteckningsbok
Fall Tokens_edited.jpg

Kärnan i folkbildning

Ämne: Folkbildning

Målgrupp: Folkhögskolor och studieförbund

Vad är kärnan i folkbildningens väsen? Vad utmärker en folkhögskola historiskt och idag?  Hur kan en folkhögskola utveckla sin teori och praktik kring folkbildningens fyra syften?

 

Vad innebär exempelvis att folkbildningen ska stärka och utveckla demokratin? Är folkbildningen hotad? Hur kan folkbildningen marknadsföra sig bättre?

Boka föreläsning

Kärnan

i folkbildning

Ämne: Folkbildning
Forts Ämnen

Nedan följer ett par specialutformade föredrag som kan anpassas efter önskemål.

Playing Piano
Fall Tokens_edited.jpg

Ett musikaliskt föredrag

Detta föredrag är en kombination av valfri föreläsning inom de olika ämnen som Benton lär ut, och neo-klassisk musik framförd av Bentons son, Teodor Wolgers. Teodor är en omtalad kompositör, producent och multi-instrumentalist som under 2021 släppte sitt debutalbum ‘Distractions In A Capitalist World’.

 

Albumet tar upp flera viktiga ämnen inom mänskliga rättigheter samt social, ekonomisk och ekologisk utveckling i form av utmanande, klassisk pianomusik.

Boka föredrag

Ett musikaliskt föredrag

Contract Review
Fall Tokens_edited.jpg

Hegemoni

Hur formas tidsandan och hur ändras den?

Vem bestämmer vad som är möjligt att genomföra och vilka gynnas av det som människor uppfattas är normalt i ett samhälle? Vem sätter dagordningen?

 

Vad anses ligga inom det möjligas ram och vad anses omöjligt att uppnå? Kan rörelser förändra världen? Vem definierar verkligheten och vad som är möjligt att uppnå? Vilka processer möjliggör förändring?

 

Ett framåtsyftande föredrag med historiska tillbakablickar.

Boka föreläsning

Hegemoni

Playing Foosball
Fall Tokens_edited.jpg

Quiz om världens äldsta människor

Målgrupp: Pensionärsföreningar

Vilka är världens äldsta människor?

Vad är hemligheten till ett långt och aktivt liv?

 

Samla era vänner för en quiz om världens äldsta levande kändisar, där ni får se bilder och gissa vem det är. Benton ger sedan en kort presentation om varje enskild kändis som gömmer sig i quizen.

Detta kan genomföras antingen som en lagtävling eller ett föredrag. Ert val!

Boka föredrag / lagtävling

Quiz om världens äldsta människor

bottom of page